Kulturkalender

Det er fint om du melder frå om nye arrangement, kurs, turar, konsertar o.l. til post@tysnes.kommune.no og dei vil verta lagde inn i kulturkalenderen på kommunen si heimeside. Legg gjerne ved lenkje til plakatar o.l.