Konsert i Kjeviko Tysnesfest

Kultur og fritid

Velkommen til kultursida til Tysnes kommune!

Kultur og fritid famnar om store delar av det mangfaldige kulturomgrepet.

Tysnes kommune har ei rik historie og eit aktivt kulturliv som bygger på eit samarbeid med lag, organisasjonar og frivillige.  Saman ønskjer vi å gje gode tenester og tilbod til fastbuande og tilreisande.

Eit levande og inkluderande kulturliv, som i tillegg speglar kulturarven, er eit viktig grunnlag for at Tysnes skal vere ein god stad å bu for born, ungdom, vaksne og eldre.

I menyen til venstre finn du meir informasjon om dei ulike kulturtilboda i kommunen.