Illustrasjonsbilete koronavaksine

Koronavaksine

Drop-in vaksinering


Sted: Grendatun
Dato: 02.06.22
Tid: 09:00 - 15:00
 

 

Personar som ikkje er vaksinert eller som manglar tidlegare oppfriskningsdosar, kan møta for vaksinering.

Eldre over 80 år som har fått 3 dosar vaksine, og som ikkje har gjennomgått koronasjukdom, kan etter eige ønskje få ein fjerde oppfriskningsdose.

Personar med alvorleg svekka immunforsvar grunna sjukdom eller bruk av immundempande medikament er tilrådd av FHI til å ta ein fjerde vaksinedose 3 månadar etter dose 3 dersom dei ikkje etter dette har gjennomgått koronasjukdom.

Dersom ein har gjennomgått koronasjukdom må det gå 3 månadar, helst 6 månadar før ein får ny vaksinedose.

Her finn du meir informasjon om koronavaksine (lenkje til fhi.no)

 

Før du møter opp til vaksinering

  • Du må vere frisk, ingen luftvegssymptom
  • Feberfri siste 24 timer
  • Det må ha gått minst ei veke dersom du har fått influensa vaksine

Har du luftvegssymptom på dagen du skal vaksinerast, ber me om at du ringjer før du møter: 53 43 70 80.