17. jan. 2022 kl. 16:18

Koronainformasjon

Les mer
Illustrasjonsbilete koronavaksine

Koronavaksine


Alle over 18 år skal få tilbod om ein tredje vaksinedose

Alle over 18 år som har fekk andre vaksinedose for minst 4,5 månad sidan per 7. jaunar, skal ha fått tilbud om ein tredje vaksinedose.

Legekontoret vil gje tilbod om tredje vaksinedose utover vinteren/våren etter intervallet på 4,5 månader i alle aldersgrupper.

Jobbar nokon på Tysnes eller oppheld seg her over tid kan dei vaksinerast hjå oss. Då kan ein bestilla time eller komma inn på «drop in» på ein av vaksinedatoane som er satt opp.

Tysnes kommune vaksinerar per no med Pfeizer vaksine.

 

Intervall mellom andre og tredje dose

Intervall mellom andre og tredje dose skal være minst 4,5 månader. Dette har legekontoret kontroll på via journalen din.

 

Ønskjer tredje dose

Alle som vil, skal få ein tredje dose med koronavaksine. Det er viktig at det har gått fire og halv månadar frå du fekk andre dose.

Legekontoret god oversikt over dei som har fått dei fyrste dosane i kommunen, og vil syte for å kalle inn til rett tid. Det betyr at du ikkje skal trenge å ta kontakt for å få tilbod om tredje dose.

Har du ikkje fått tilbod om tredje vaksinedose og det er minst 20 veker siden du fekk andre dose, oppmodar me om å ta kontakt med  med vaksinetelefonen eller legekontoret.

 

Drop-in

Tysnes kommune vil tilby drop-in vaksinering på følgande tidspunkt:

Dato:

 
19. januar
26. januar
9. februar
Sted: Grendatun
Klokka: 09:00 - 15:00

 
Drop-in er ope for deg som ønskjer fyste, andre eller tredje dose, og dersom det er gått tilstrekkelig med tid frå førre vaksinedose.

For tredje dose må det være minst 4,5 månader (20 veker) sidan andre dose.

Drop-in vaskinering er for dei over 18 år.

Dosane vert fordelt etter fystemann til mølla prinsippet. Dersom det ikkje er nok doser til deg ved drop-in, kan du bestille time for vaksinering.

 

Bestill time for 1. eller 2. vaksinedose

Ønskjer du fyrste eller andre vaksinedose kan du ta kontakt med Tysnes legekontor via dialogmelding på www.helsenorge.no, eller på telefonnummer: 909 55 010

 

Før du møter opp til vaksinering

  • Du må vere frisk, ingen luftvegssymptom
  • Feberfri siste 24 timer
  • Det må ha gått minst ei veke dersom du har fått influensa vaksine

Dersom du er nærkontakt, eller du har luftvegssymptom på dagen du skal vaksinerast, ber me om at du ringjer før du møter: 909 55 010.

 

Ta kontakt

Ønskjer du å avtale tid for 1. eller 2. dose, eller dersom du vil ha 3. dose og ikkje har fått 2. dose i Tysnes kommune, kan du ringje vaksinetelefonen: 909 55 010. Legekontoret kaller inn etter lister og skal syte for at det vert rett intervall mellom 2. og 3. dose. Vaksinetelefonen er ikkje bemanna utanom ordinær arbeidstid.

Dersom du ikkje får svar, vil du bli ringt tilbake.

For generelle spørsmål om vaksinering i Tysnes kommune kan du ringja: 53 43 70 00