korona kvit bakgrunn

Koronainformasjon

Smittesituasjon i Tysnes kommune

Her vil me informere om smittesituasjonen i Tysnes. Det har dei siste månadane vore rekordhøge smittetal i Tysnes kommune, men smitten har gått noko ned dei siste vekene. 

Påviste smittetilfeller dei siste dagane:
Frå måndag 07. februar til og med søndag 28. mars: 944
Veke 7: 165
Veke 8: 230
Veke 9: 232
Veke 10: 137
Veke 11: 88
Veke 12: 44
Sist oppdatert: 29. mars

Dette gjeld personar som har registrert bustadadresse i Tysnes kommune. Me ber alle som har testa positivt på hurtigtest om å registrere dette her: 

Me vil oppdatera informasjon om smitteutbrot på måndag, onsdag og fredag i tida framover, så lenge det ikkje kjem eit lokalt smitteutbrot som gjer at me treng hyppigare oppdateringar.

Nasjonale og lokale smitteverntiltak

Dei nasjonale smitteverntiltaka gjeld

Tysnes kommune har ingen føringar eller anbefalingar som går ut over dei nasjonale sitteverntiltaka.


Her finn du regjeringa si nye strategi, "Langsiktig koronastrategi for å normalisere hverdagen" gjeldande frå 05.04.22 (lenkje til regjeringen.no)

Positiv hurtigtest

Luftvegssymptom

Vaksne med nyopståtte eller uavklarte luftvegssymptom vert oppmoda om å halde seg heime og ta ein koronatest.

Barn med nyopståtte eller uavklarte luftvegssymptom bør haldast heime til dei har vore feberfri i 24 timar og er ved god allmentilstand.

Her finn du FHI sitt flytskjema for kva du bør gjere ved nyoppståtte luftvegssymptom (lenkje til FHI)

Meir informasjon

Pågang på telefonen til legekontoret har vore stor. Me ber derfor om at du som har spørsmål fyrst søkjer svar på FHI eller Helse Norge sine nettsider, eller her på Tysnes kommune si nettside.

Det er viktig at legekontoret sin telefonlinje er open for dei som har trong for medisinsk hjelp.

Lokal informasjon:
Tysnes.kommune.no/korona

Folkehelseinstituttet (FHI):
Generelle smittevernråd

Kva skal du gjere ved nyoppståtte luftvegssymptom

Påvist covid-19 eller nærkontakt

FHI sin Informasjonstelefon om koronavirus

HelseNorge:
Testing, symptom og smittevern

 


Har du spørsmål om vaksinering, eller til koronasituasjonen i kommunen kan du ringja: 53 43 70 00
 

Fant du det du såg etter?

Er det informasjon du saknar på denne sida, sett me pris på ein tilbakemlding på e-post: media-korona@tysnes.kommune.no

Pressekontakt

Pressekontakt:

Kåre Martin Kleppe
Ordførar

E-post: kaare.m.kleppe@tysnes.kommune.no
Tlf: 472 38 850

Kontakt oss

NAV Kontaktsenter tlf. 55 55 33 33

Helse og omsorg

Telefon: 53 43 70 00
Telefax: 53 43 70 11
Legevakt: 116 117

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal