Kontrollutvalet 2015 - 19

Medlemmer E-postadresser Telefon
1 Leiar,
Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

britt.s.dalsgard@haugnett.no

97552102

2 Nestleiar,
Lorentz Lunde (Krf)

lorentz.lunde@haugnett.no

91532422
3 Patrick Russel Madsen (AP) p-patrick.madsen@tysnes.kommune.no 48198346
4 Magne Ivar Fauskanger (FrP)

magne@fauskanger.org

90059140

5 Kirsten Gunn Epland (H) p-kirsten.gunn.epland@tysnes.kommune.no 99560929
Vara Varamedlem
1. vara for 1, 2 og 3 Lars Enes (Krf)
2. vara for 1, 2 og 3 Lene Bergesen Kleppe (Ap)
3. vara for 1, 2 og 3 Inger Johanne Røssland (Ap)
1. vara for 4 og 5 Helge Hauge (Sp)
2. vara for 4 og 5 Lindbjørg Lunde (V)
3. vara for 4 og 5 Arne Onarheim (H)