Kontaktinformasjon for spesialisthelsetenesta

Fagansvarleg  i heimesjukepleie – Open omsorg

post@tysnes.kommune.no

mobil 91 82 26 16 / 90 88 60 34

Fysio- og ergoterapitenesta

 

Tysnes kommune

Uggdalsvegen 301

5685 Uggdal

 

tlf. 54 43 70 00

mobil 91 77 42 76, ergoterapi

mobil 90 99 74 78, fysioterapi

mobil 99 48 93 52, fysioterapi

post@tysnes.kommune.no

Psykisk helse og rus

 

Tysnes kommune

Uggdalsvegen 301

5685 Uggdal

 

tlf. 54 43 70 00

post@tysnes.kommune.no

NAV Tysnes

Uggdalsvegen 301

5685 Uggdal

 

tlf. 55 55 33 33

Avvik på tenesteavtaler

 

Tysnes kommune

Uggdalsvegen 301

5685 Uggdal

 

tlf. 53 43 70 00

post@tysnes.kommune.no

Kontaktinformasjon for pasientar med trong for følgjeteneste ved opphald på sjukehus

 

Tysnes kommune

tlf. 53 43 70 00

post@tysnes.kommune.no

Helsestasjon

Tysnes kommune

Uggdalsvegen 301

5685 Uggdal

 

tlf. 53 43 70 00

post@tysnes.kommune.no

Smittevern/tbc, kommuneoverlege/smittevernlege

 

Tysnes kommune

Tysnes legekontor

Uggdalsvegen 301

5685 Uggdal

 

Tlf. 53 43 70 00

post@tysnes.kommune.no

Tysnes legekontor

 

Uggdalsvegen 301

5685 Uggdal

Tlf. 53 43 70 80

post@tysnes.kommune.no

Søknad om kommunale tenester

 

Tysnes kommune

Uggdalsvegen 301

5685 Uggdal

Informasjonsansvarleg i kommunen for felles FOU eining for samhandling, FOUSAM

 

Tysnes kommune

Uggdalsvegen 301

5685 Uggdal

post@tysnes.kommune.no