Byggesak

Konsultasjonar plan og byggjesak.

Pga. stor arbeidsmengde og mange saker i kø, må me dessverre skjerma sakshandsamarar i ein periode. Plan- og byggjesaksavdeling vil derfor berra vera tilgjengeleg på telefon for førespurnadar frå publikum måndagar og onsdagar – kl. 09.00 – 15.00, i tida fram til 30.10.15.  Eventuelle møte med sakshandsamarar må avtalast på førehand.

Sommaren 2015:

Kart og oppmålingsavdeling er ubemanna veke 29 og 30.
Plan og byggjesaksavdeling er ubemanna veke 31.

Kontakt oss

Byggjesaker

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal