Byggesak

Konsultasjonar plan og byggjesak.

Pga. stor arbeidsmengde og mange saker i kø, må me dessverre skjerma sakshandsamarar i ein periode. Plan- og byggjesaksavdeling vil derfor berra vera tilgjengeleg på telefon for førespurnadar frå publikum måndagar og onsdagar – kl. 09.00 – 15.00, i tida fram til 30.10.15.  Eventuelle møte med sakshandsamarar må avtalast på førehand.

Sommaren 2015:

Kart og oppmålingsavdeling er ubemanna veke 29 og 30.
Plan og byggjesaksavdeling er ubemanna veke 31.