Kommunereform

Tysnes kommune har i sak 21/14 i kommunestyret vedteke å delta i prosjektet «Kommunereform i Sunnhordland». Prosjektet er vedteke med mandat, organisering, framdriftsplan og budsjett.