Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
Kart

Kommunekart på App

Etter at kommunen har hatt «www.fonnakart.no» som publikumsløysning for innbyggarane i mange år, kan me no også tilby ein app tilpassa for bruk på mobil eller nettbrett.

Appen heiter «Kommunekart» og gjer deg detaljerte kart og flybileter samt ekstra kartinformasjon frå kommunen, som reguleringsplanar og godkjende bygg. Du kan søkje opp adressar, stader og eigedommar i Tysnes kommune og få tilgang til eigedomsinformasjon, vedtak og reguleringsføresegner ved å klikke i kartet. Du kan enkelt få berekna ei køyrerute med trinn for trinn instruks for korleis du kjem deg til målet.

 Appen er gratis og kan lastas ned frå App Store eller Google Play.

Google Play

AppStore

For bruk på PC:  www.kommunekart.com

Kontakt oss

Kart og oppmåling

Telefon: 53437000

Telefax: 53437101

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal