Vasskran

Kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø

 

Formannskapet vedtok i møte 11.9.2018 å leggje framlegg til kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø ut til offentleg ettersyn.

 

Planen kan lesast på nettsida tysnes.kommune.no – eller i resepsjonen på rådhuset.

Merknadar til planen kan sendast til: post@tysnes.kommune.no

eller

Tysnes kommune

Uggdalsvegen 301

5685 UGGDAL.

Frist for å kome med merknadar: 26.oktober 2018.