Kulturminne bro

Kommunedelplan for kulturminne 2019-2029- Høyring

Kommunestyret i Tysnes kommune vedtok 24. september 2019 at kommunedelplanen for kulturminne vert lagt ut på høyring i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14.

Høyringsfristen er 30. november 2019.

Merknader til kommunedelplanen skal sendast elektronisk til post@tysnes.kommune.no eller pr. post til Tysnes kommune, Rådhuset, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal.

Eventuelle spørsmål kan rettast til Vibeke Øxnevad Stoltz, e-post: vibeke.stoltz@tysnes.kommune.no