Illustrasjonsbilete sportsutstyr

Kommunalt tilskott til idrett 2023

Frist for idrettslaga til å senda inn utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding er 01.03.23. Fristen er endeleg.

 

 

Her finn du rekneskapsskjema som skal nyttast.

 

 

Rekneskapsskjema, godkjent rekneskap og årsmelding sendast på

e-post til: post@tysnes.kommune.no

eller

Tysnes kommune

Uggdalsvegen 301

5685 Uggdal

Kontakt oss

Mats Løve Gjersvik

Kulturkonsulent
988 66 973
mats.love.gjersvik@tysnes.kommune.no

 

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal