Noter

Kommunalt tilskot til song- og musikklag

Nedanfor finn du skjema som må liggja ved søknaden. 

Du kan også få desse 2 skjema ved å ta kontakt med Tysnes kommune, fellestenesta. Rekneskap 2015 og namneliste på medlemer pr. 1. januar 2016 må følgja søknaden. Kontakt ev. Eva Storetvedt Lien på tlf. 53437019 eller på e-post eva.s.lien@tysnes.kommune.noSøknader med vedlegg og opplysningar om kontonr. vert å senda til Tysnes kommune, Rådhuset, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal, eller post@tysnes.kommune.no innan 24.03.16. Fristen er endeleg.