Vann - drikkevatn og vassforsyning

Avløp - tilgang til avløpssystemet

Avfall - tømming av søppel

Feiing - feiing og brannvern

Eigedomsskatt - Tysnes kommune fastsetter og krevjer inn eigedomsskatt.


Avgiftene gjeld for alle som eig ein bustad eller fritidsbustad i kommunen.