Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
korona kvit bakgrunn

Kommunal kriseleiing 28.5

Ingen ny tilfelle med Covid-19 på Tysnes i veke 21

Det er ikkje påvist nye tilfelle med covid-19 på Tysnes.

Koronavaksinering

Tysnes kommune er ferdig med å vaksinere dei i aldersgruppa 65 år og eldre, og dei over 18 år med høg risiko definert av FHI (sjå liste under).

Det er viktig at me alle testar oss ved symptomet på luftvegssymptom – dette gjeld også dei som har begynt vaksinering, og dei som er fullvaksinert.

Vaksineringa går raskt framover og me reknar med at me i løpet veke 22 vert ferdig med å vaksinere alle over 18 år med underliggande sjukdom. I praksis betyr det at me frå og med veke 23 vil ha begynne å vaksinere dei som er i gruppe 8, altså aldersgruppa 55 – 64 år.

Tysnes kommunen føl dei nasjonale prioriteringane for rekkjefølgja på kven som får tilbod om vaksine. Klikk her for meir informasjon om vaksinering i Tysnes kommune.

Saknar du tilbod om vaksine?

Tysnes kommune skal no være ferdig med å tilby vaksine til alle over 65 år. Er du 65 år eller eldre og saknar tilbod om vaksine, ber me om at du tek kontakt med legekontoret.

Legekontoret jobbar i denne veka og neste, med å kalle inn alle i risikogrupper definert av FHI (sjå liste under), over 18 år. Når legekontoret er ferdig med å kontakte alle i denne gruppa, vil me informera om det her på heimesida.

Frå veke 23 vil Tysnes legekontoret fokusere på å kalle inn dei i aldersgruppa 55 – 64 år.

Her kan du finne meir informasjon om FHI sin prioriteringsrekkjefølgje.

Tysnes kommune følgjer FHI sine prioriteringsrekjefølgje

Prioriteringsrekkefølgen: 

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

Oversikt over risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  

 • Immunsvikt*  

 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  

 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 

 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*  

 • Downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  

 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  

 • Diabetes  

 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  

 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 

 • Demens  

 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  

 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Vaksinering gjennom sommaren 

Tysnes kommune har avtale med personell som kan jobba med vaksinering gjennom heile sommaren. Me forventar ein større auke av vaksinedoser i vekene 29 – 31. Takket være god innsats frå stabilt personell og dei mange frivillige, kan me gjennomføre vaksineringa med eigne ressursar gjennom sommaren.

 

Nasjonale reglar og retningsliner

Smittetrykket er heldigvis lågt i Tysnes kommune. For at me skal halde det slik, er det viktig at me alle følgjer nasjonale smittevernråd og reglar.

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert på nasjonale reglar og retningsliner som du kan finne på www.helsenorge.no/koronavirus, eller ved å følgje lenkja under:

HelseNorge.jpg

 Tysnes kommunen oppmodar om bruk av munnbind

Det er den engelske mutasjonen av koronaviruset som er mest gjeldande i landet og regionen. På bakgrunn av at den engelske mutasjonen er meir smittsam kom smittevernlegen den 22. mars med ei lokal tilråding om bruk munnbind på butikkar og andre offentlege stadar der det er vanskelig å halde avstand til andre.

 

Kommunale tenestetilbod

Status for dei einskilde tenesteområda i kommunen vert oppdatert her: Samla informasjon om tiltaka i Tysnes kommune
 

Oppdatert informasjon kvar fredag innan kl. 16:00

I samband med møter i KKL, vil me legge ut oppdatert informasjon på kommunen si heimeside kvar fredag, innan klokka 16:00.

Trong for møter i KKL vert vurdert løpande. Per no har KKL ein rådgjevande funksjon.

Neste planlagde oppdatering er fredag om ei veke. Dersom situasjonen i Tysnes kommune endrar seg, vil me publisere informasjon fortløpande.