karrieresunnhordland

Karriererettleiing for nye moglegheiter

I dei tilfella der ein skal gjera viktige karriereval, som til dømes velja høgare utdanning, eller skifta jobb av ulike årsakar, opplever mange at ein samtale med ein profesjonell karriererettleiar kan bidra til refleksjon, ny innsikt og større handlingsrom.

Vi har erfart at vi kan gjera ein viktig forskjell for menneske når dei skal sjå etter nye moblegheitar, og utforska nye val.

Vi hjelper deg gjerne når du

  • Må eller vil finna ny jobb
  • Skal søkja etter ny jobb
  • Tykkjer det er vanskeleg å orientera deg i arbeidsmarknad, eller utdanningssystem
  • Er usikker på kva du kan bruka kompetansen din til
  • Har mista motivasjon i høve til jobb eller utdanning
  • Skal søkja høgare utdanning, eller vidareutdanna deg
  • Treng påfyll av ny kompetanse, men er usikker på kvar og korleis du skal gjera det

Du bestiller enkelt time hos oss på www.karrieresunnhordland.no

Fyll ut bestillingsskjema, så får du tilbod om første ledige time hos oss.