Brunsnegle

Kampen mot brunsniglar

Det er sett av ein pott tilsvarande kr. 16.000 som kan vera med å bidra til ein felles dugnad.

Vellag, bygdelag og tilsvarande kan søkja. Søknader vert handsama fortløpande så lenge pengane rekk.

Ta kontakt på epost: post@tysnes.kommune.no dersom vil søkja.