Gravid bilte frå Pexels

Jordmortenesta

Tysnes kommune er i dialog med Stord kommune for å gje innbyggjarane våre eit jormortilbod på Stord, fram til me lukkast rekruttere eigen jordmor.

Fram til dette tilbodet er på plass kan ein ta kontakt med legekontoret for spørsmål og konsultasjonar i samband med svangerskap.

Me vonar at avtalen om tilbod på Stord kjem på plass i løpet av veka. Oppdatert informasjon vil bli publisert på heimesida.