Innspel til kommuneplanen sin arealdel

Skriv ditt namn eller den organisasjonen du sender innspel på vegne av her.

Skriv inn telefonnummer kommunen kan nå deg på.


Skriv inn kor på Tysnes innspelet gjeld.

Skriv inn kva arealføremål innspelet gjeld her.

Skriv inn tekst om innspela. Eigne dokument/vedlegg kan lastast opp lenger nede på sida.

Last gjerne opp kart, teikningar eller foto her.
Last gjerne opp kart, teikningar eller foto her.
Last gjerne opp kart, teikningar eller foto her.
Last gjerne opp kart, teikningar eller foto her.

Kontakt oss

Planar

Fagansvarleg plan
Morten Anthonessen
Telefon: 922 61 413

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal