jordmor

Informasjon til gravide

Tysnes kommune står p.t utan jordmorteneste.

Gravide kan ta kontakt med Tysnes legekontor, der ein vil få tilbod om oppfølging og kontroll. Sjå elles informasjon på Helsenorge: https://helsenorge.no/gravid/svangerskapskontroller