Bilete frå kulturskulen

Informasjon om tilboda i Tysnes kulturskule

Fagtilbod i Kulturskulen 2018-19

Einskildundervisning:

  •  piano,
  •  gitar, bassgitar,
  •  slagverk
  •  messing (kornett,trompet,althorn,baryton,eufonium,trombone,og tuba)
  •  song

Gruppeundervisning:

  • messing  (kornett,althorn,baryton,eufonium,trombone,tuba)
  • aspirantundervisning (kornettgruppe)
  • dans                                          

Danseundervisning er i grupper  

  • barnedans for dei yngste frå 4 år
  • jazz/musikaldans 7-16 år