Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
Vaksine bilete frå Pixabay

Influensavaksinering for personar i risikogruppa

Stad og tidspunkt

Tysnes kommune vil tilby influensavaksine til personar i risikogruppa:

Sted: i Grendatun

Måndag 26. oktober
Tysdag 27. oktober
Onsdag 28. oktober

Klokka: 09.00-15.00

 

Betaling

Eigenandel på influensavaksine er 50,-. Grunna omsyn til smittevern vil me ikkje ta imot betaling ved vaksinering, me vil sende ut faktura. Dei som har frikort skal ikkje betale.


Risikogrupper:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko
 • Bebuarar i omsorgsboligar/sjukeheim
 • Alle frå fylte 65 år
 • Barn og vaksne med diabetes type 1 og 2
 • Kronisk lungesjukdom (inkludert astma), hjerte- og karsjukdom (anna enn velregulert høgt blodtrykk), leversvikt eller nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
 • Nedsett immunforsvar som følgje av sjukdom eller behandling av sjukdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sjukdomar)
 • KMI over 40
 • Annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer en alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Er du i tvil om du er i risikogruppa? Ta kontakt med fastlege eller behandlande lege for avklaring.

Helsepersonell

Helsepersonell med pasientkontakt som er tilsett i Tysnes kommune vil få tilbod om influensavaksine gjennom arbeidsplassen.

 

I tillegg vert influensavaksine anbefalt til:

 • Personar som bur samen med immunsupprimerte pasientar.
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar.

 

Vaksine mot lungebetennelse

Me vil også tilby vaksine mot lungebetennelse (pneumokokkvaksine). Me oppmodar alle som er aktuelle for vaksinen til å avklare om dei skal ha den i år, på førehand. Er du usikker på kva tid du fekk den sist – sjekk helsenorge.no.

Pneumokokkvaksine vert anbefalt til følgjande:

 • Alle over 65 år bør ta denne kvart 10. år.
 • Personar med sjukdom som gjev immunsvikt eller nytter medisin som svekker immunforsvaret.
 • Personar som hyppig vert eksponert for sveiserøyk.
 • Andre etter avtale med fastlege eller behandlande lege.

 

Smittevern

Me oppmodar alle om å følgje råd fra FHI når det gjeld sosial avtand og hygiene.
Det vil være desinfeksjon tilgjengeleg.
Det er ønskjeleg at personar i same husstand kjem samtidig.
Hald deg heime dersom du har feber eller luftvegssymptom.
 

Influensavaksine til personar som ikkje er i risikogruppa

Personar som ikkje er i risikogruppa vil få tilbod om influensavaksine etter 1. desember. For å sikre at det er nok influensavaksiner til alle i risikogruppa, vil me berre prioritere personar i risikogruppa no. 

Oppmøte

Det er ikkje nødvendig å bestille tid eller melde at ein kjem. Dersom det blir fult i foajeen i Grendatun, vil nokon måtte vente i bilane fram til det vert plass. Me vil ha personell på staden som registrerar informasjon for betaling, og som kan hjelpe til med å organisere kø.

Spørsmål

Ved spørsmål om influensavaksinen, vil me oppmoda om å sjå informasjon på www.helsenorge.no