Illustrasjonsbilete sportsutstyr

Kommunalt tilskott til idrett 2022

Frist for idrettslaga til å senda inn utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding er 21.02.22. Fristen er endeleg.

Kontakt oss

Morten Anthonessen

Rådgjevar idrett
922 61 413
morten.anthonessen@tysnes.kommune.no

 

Adresse: Rådhuset
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal