Alsaker laksemerder

Høyring - Søknad om auka areal i anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet 28396 Lindarholmen

Tysnes Fjordbruk AS søkjer om endra anleggskonfigurasjon ved etablert lokalitet 28396 Lindarholmen i Tysnes kommune. 

Tysnes Fjordbruk AS søkjer om endra anleggskonfigurasjon ved etablert lokalitet 28396 Lindarholmen i Tysnes kommune. Endringa medfører arealauke i søraustleg retning.

Området er i kommuneplan for Tysnes avsett til fleirbruksområde AFFNF. Omsøkt arealbruk er i samsvar med avsett føremål.

Eventuelle merknader kan sendast til post@tysnes.kommune.no kommune innan 17.09.2018.