Hjortekalv som ser inn i kamera

Høyring av utkast til hjorteviltstrategi for perioden 2023 til 2033