Helsestasjonen

Helsestasjonen er eit gratis tilbod for gravide, foreldre, born og unge. Her kan du få råd og rettleiing frå helsesjukepleiar og lege. Me har eit eige tilbod for ungdom, 13 - 23 år.

Du finn oss i rådhuset i Uggdal.

Opningstiden på helsestasjonen følger rådhuset:
måndag - fredag 08.00 - 15.00

I sommar stenger helsestasjonen i veke 30
Jordmor er tilgjengelig tre av dagane denne veka.
Ellers har me ope som vanlig.

Tiltak mot korona

Frå 20. april gjekk me tilbake til normal aktivitet, i trå med nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skulehelsetenesta og nødvendige smitteverntiltak.

Helsestasjonen og skulehelsetenesta vil ta kontakt med kvar enkelt for avtale.

Me vil fortsatt følge basale smittevern rutinar.

Barn, foreldre og ungdom som er i karantene, har symptom på sjukdom eller er sjuke skal ikkje komme på helsestasjonen eller til skulehelsetenesta.

Me oppfordrar til å komme til avtalt tid.

Barn skal berre følges av ein forelder dersom det ikkje er særlige behov som gjer at to må følge barnet.

Ta ikkje med søsken på konsultasjonane. Unntak er viss foreldre ikkje kan komme utan å ta med søsken, og dei må vere symptomfrie.

Telefonnummer til helsestasjon:  53 43 70 86

Jordmortenesta

Kontaktinformasjon

Elisabeth Hatteberg: 909 47 711

Helsestasjonen: 53 43 70 86

Helsestasjon for barn 0 - 5 år

I sommar er helsesjukepleiar ikkje tilgjengelig på telefonen på fredagar. Du må gjerne sende ein sms eller e-post.

Kontaktinformasjon:
Camilla Søreide Helland:
Telefon: 476 18 785
E-post:
camilla.soreide.helland@tysnes.kommune.no

Helsestasjonen: 53 43 70 86
Me er lettast å nå  mellom 08.00 - 09.00 og 14.00 - 15.00

Helsesjukepleiar i skule

Kontaktinformasjon:

Kathrine Berrefjord: 415 61 740

Helsestasjonen: 53 43 70 86

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er eit gratis tilbod for ungdom frå 13 - 20 år. Her kan du treffe både helsesøster og lege.

Du finn meir informasjon her