Du finn oss i rådhuset i Uggdal.

Opningstiden på helsestasjonen følger rådhuset:
måndag - fredag 08.00 - 15.00

Helsestasjon for barn 0 - 5 år


Camilla Søreide Helland:
Telefon: 476 18 785
E-post:
camilla.soreide.helland@tysnes.kommune.no

Helsestasjonen: 53 43 70 86
Me er lettast å nå  mellom 08.00 - 09.00 og 14.00 - 15.00

Helsesjukepleiar i skule

 

 

Kathrine Berrefjord
Telefon: 415 61 740

 

 

Helsestasjonen: 53 43 70 86
Me er lettast å nå  mellom 08.00 - 09.00 og 14.00 - 15.00

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er eit gratis tilbod for ungdom frå 13 - 20 år. Her kan du treffe både helsesøster og lege.

Helsestasjon for ungdom