Helsestasjon

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er eit tilbod til jenter og gutar i alderen, 13 til 23 år. Tilbodet er gratis, og du treng ikkje å ha avtalt tid.

Tysnes helsestasjon har ope kvar onsdag kl 14.00-16.00. Du treng ingen timebestilling, og kan berre møte opp i lokala på Rådhuset.

For spørsmål eller andre henvendingar, kan me nåast på tlf. 53 43 70 86 / 415 61 740

 

Her kan du snakke om ulike tema, mellom anna:

 • Spørsmål om kroppen/vekt

 • Prevensjon

 • Problem på skulen

 • Er du trist eller einsam

 • Menstruasjon

 • Seksualitet

 • Parforhold

 • Graviditet

 • Vonde opplevingar/mobbing

 • Konfliktar i familien

 • Klamydiatest og prøver på kjønnssjukdommar

 • Samtale/prating utan at det er noko spesielt

Me har teieplikt.

 

Helsestasjonen føl skuleruta, og held stengt i skuleferiane.