Helse- og omsorg

Hovudmålet for eininga helse- og omsorg er at folket på Tysnes skal, uavhengig av alder, kjønn, bustad, inntekt og ressursar sikrast god tilgang på offentlege helse-, pleie-, omsorgs- og sosialtenester av god kvalitet.

Helse- og omsorg eininga har ansvaret for:

  • Helse
  • Pleie- og omsorg
  • NAV / Sosial

Helse- og omsorgeininga har sekretærfunksjonen for oppvekst/omsorg for saker som sorterer under etaten.

Tenestemålet i kommunen er nynorsk.

E-post til kommunen skal journalførast som annan post. Det er derfor viktig at namn og adresse er påført e-posten.

Einingsleiar for Helse- og omsorg er ansvarleg for det som er lagt ut på helse- og omsorg sine sider.

Ved feil eller manglar kontakt: redaksjonen