Gjeldande betalingssatsar

Prisar frå og med 01.01.2019

Einskildundervisning:
Pris: 1399 kr. pr halvår + materiell
 

Gruppeundervisning:
Pris: 1120 kr. pr. halvår + materiell/instrumentleige


Sal av timar:
Kulturskulen sel instruktør/dirigent-tenester til kor og korps. 8933,- kr i halvåret

Ta kontakt med rektor