Gjeldande betalingssatsar

Prisar gjeldande frå 2021

Einskildundervisning:
Pris: kr. 1.515,- pr. halvår 

Gruppeundervisning:
Pris: kr. 1.212,- pr. halvår 

Sal av timar:
Kulturskulen sel instruktør/dirigent-tenester til kor og korps kr. 9.670,- kr i halvåret

Ta kontakt med rektor om du har spørsmål til satsane.
 

Kontakt oss

Kulturskule

Tlf: 468 15 697

Epost: kulturskule@tysnesoppvekst.no 

Adresse : Tysnes kulturskule,
Tysnes skule, Postboks 79, 5696 Tysnes