Frivilligsentralen logo

Frivilligprisen 2022

Tysnes Frivilligsentral ønskjer forslag til kandidatar av Frivilligprisen 2022

Prisen skal gjevast til ein FRIVILLIG iniativrik person, lokal foreining eller gruppe, som med sine idéar og pågangsmot har betra trivsel og livskvalitet for andre, og i tillegg medverka til eit meir ope, aktivt og trygt samfunn.

Forslag må sendast skriftleg med grunngjeving til innan 18. november

Tysnes Frivilligsentral Rådhuset
Uggdalsvegen 301
5685  Uggdal

E-post: per.verner.aase@tysnes.kommune.no.

Jury er styret i Frivilligsentralen.

Prisen vert delt ut 8. desember.