Bilete av 3 born

Fritid for alle

Ny nettside!

Dette er ei oppslagsside av alle fritidstilboda som er på Tysnes, for alle aldrar. Denne er ikkje endeleg, og folk har høve til å koma med innspel, rettingar eller manglar for at det skal bli rett det som står på sida.

Nettsida oppfordrar lag og organisasjonar til å sjekka at dei er med og at informasjonen er rett. 

Sida skal kunna vera til hjelp for tilflyttarar og sjølvsagt fastbuande.

Du finn sida under lenkjer i menyen til høgre under Born og utdanning