BOF Logo

Friluftsområda på Tysnes

22. juni 2017
Bergen- og omland Friluftsråd har fått ny nettside.
Gunnarsvikjo

Kartlegging og verdsetting friluftsområder

03. mai 2017
Rapporten, Kartlegging og verdsetting av friluftsområde 2015-2017,  er no ferdigstilt  av Tysnes kommune, i regi av ei lokal arbeidsgruppe og i samarbeid  med  Bergen og ...

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal