Bilete Årbakka handelsstad

Framlegg til planprogram kommunedelplan for kulturminner

Planprogrammet er no lagt ut til offentleg ettersyn.

Høyringsfrist er sett til 20. februar 2015

Vi viser til  høyringsbrev  og framlegg til Planprogram for kommunedelplan for kulturminne i Tysnes 2014 – 2024.