TK

Endringar av politiske møter i april og mai

Kommunestyret som skulle vore 13. april er utsett til 20. mai.

Det vert ekstra møte i formannskapet 4. mai.