Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
dibk

Endring i byggjereglar frå nyttår.

Frå1. januar er lokal godkjenning oppheva. Samtidig er sentral godkjenning styrka med nye seriøsitetskrav. Nye energikrav og forenklingar ved tiltak i eksisterande bygg er og blant endringane som gjeld frå nyttår.

Det er gjort endringar i både byggesaksforskrifta (SAK) og byggteknisk forskrift (TEK) med tilhøyrende veiledningar.

Sjå her for meir informasjon.