Illustrasjonsbilete "IVARETATT?"

«IVARETATT?»

Ei undersøking for deg som er pårørande.

 

«IVARETATT?» er ei årleg undersøking som er open fram til 31. mars

Som pårørande kan du gje anonym tilbakemelding på korleis du opplever å bli involvert og varetatt i kommunen der du er pårørande. Undersøkinga vil ligga open nokre månader årleg, i første runde ut mars 2022. Undersøkinga tek om lag 10 til 20 minutt å svara på.

 

Nyttig for kommunane!

«IVARETATT?» er eit verktøy til kvalitetsarbeid om pårørande. Kommunen kan henta ut statistikk for korleis pårørande opplever å bli varetatt. Årleg rapport vil synleggjera område som treng betring og område ein lykkast med.

 

Bakgrunn og meir informasjon

«IVARETATT?» er utarbeidd av Utviklingssenter for sjukeheim og hjemmetjenester Innlandet (Oppland), i samarbeid med Senter for Omsorgsforskning Øst og Pårørendesenteret. Undersøkinga er laga med bakgrunn i Pårørendeveilederen og er i tråd med Pårørendestrategien og Leve heile livet. I tillegg til å vera eit verktøy for kommunane, vil data nyttast til forsking.

 

Gå til undersøkinga