dibk

Byggjesak

 

Byggjesakseininga:

 

Byggjesakseininga har ansvar for byggjesakshandsaming, tilsyn og arealplanlegging.

Laila Jane Hope - Einingsleiar/sakshandsamar

Johan Løve Gjersvik - byggesakhandsamar

Morten Anthonessen - Arealplaneggjar/sakshandsamar

Plan- og byggjesaksavdeling er berra  tilgjengeleg på telefon for førespurnadar frå publikum måndagar og onsdagar – kl. 09.00 – 15.00.   Eventuelle møte kan med sakshandsamarar må avtalast på førehand - dette kan avtalast for alle arbeidsdagar.