20. nov. 2020 kl. 09:53

Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Byggjefelt i Uggdal

1 ledig tomt i byggjefelt på Sauabakkane

 

Feltet ligg sentralt i bygda og nært til daglegvareforretning. Det er einebustadtomt nr. 4 etter ny plan for Uggdal bustadområdet som er for sal. Tomta må frådelast først og manglar tilkopling til avløpsnettet. Straum, vatn og fiber er lagt inn. Prisen med rabatt og inkl. overdragingskostnad er på rund 40.000,- kroner.

Sauabakkane.pdf

 

1 ledig tomt i byggjefelt på Jensvoll

Feltet ligg sentralt i bygda og nært til daglegvareforretning. Det er einebustadtomt nr. 1 som er for sal.
Pris for tomt 1 med rabatt og inkl. overdragingskostnad er på rund 33.000,- kr.

Jensvoll.pdf