Byggjefelt i Uggdal

3 ledige tomter i byggjefelt på Sauabakkane

 

Feltet ligg sentralt i bygda og nært til daglegvareforretning. Det er einebustadtomt nr. 1 og 4 etter ny plan for Uggdal bustadområdet og tomt 8 etter gamal plan for Sauabakkane bustadfelt som er for sal.

 

Tomt 1 er klar for overdraging, tomt 2 og 8 må frådelast først. Pris for tomt 1 med rabatt og inkl. overdragingskostnad er på rund 40.000,- kr.