Byggjefelt i Uggdal

Uggdal

Uggdal er administrasjonssenteret i kommunen. Her er bilverkstad, brannstasjon, lensmannskontor, rådhus m.m.

Bygda har barnehage og barneskule, samt sjukeheim og flott idrettsanlegg på Reiso.

Ein ledig tomt i byggjefelt på Jensvoll

Feltet ligg sentralt i bygda og nært til daglegvareforretning. Det er einebustadtomt nr. 1 som er for sal.
Pris for tomt 1 med rabatt og inkl. overdragingskostnad er på rund 33.000,- kr.

Jensvoll.pdf