Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Byggjefelt i Uggdal

1 ledig tomt i byggjefelt på Jensvoll

Feltet ligg sentralt i bygda og nært til daglegvareforretning. Det er einebustadtomt nr. 1 som er for sal.
Pris for tomt 1 med rabatt og inkl. overdragingskostnad er på rund 33.000,- kr.

Jensvoll.pdf