Byggjefelt i Uggdal

2 ledige tomter i byggjefelt på Sauabakkane

 

Feltet ligg sentralt i bygda og nært til daglegvareforretning. Det er einebustadtomt nr. 1 og 4 etter ny plan for Uggdal bustadområdet som er for sal.
Tomt 1 er klar for overdraging mens tomt 4 må frådelast først. Pris for tomt 1 med rabatt og inkl. overdragingskostnad er på rund 40.000,- kr.

Sauabakkane.pdf

 

1 ledig tomt i byggjefelt på Jensvoll

Feltet ligg sentralt i bygda og nært til daglegvareforretning. Det er einebustadtomt nr. 1 som er for sal.
Pris for tomt 1 med rabatt og inkl. overdragingskostnad er på rund 33.000,- kr.

Jensvoll.pdf