Økonomi

Budsjett 2019 - økonomiplan 2019 - 2022

Budsjett 2019 - økonomiplan 2019 - 2022 skal handsamast i kommunestyret 12. desember 2018.