Barneteikning

Brukerundersøking i Tysnesbarnehagane

Oppfordrar foreldra i barnehagane til å gjennomføre undersøkinga

barnehage-illustrasjon-toppbilde.png

Tysnes kommune har ute ei brukarundersøking i Tysnesbarnehagane i desse dagar.

Dette er eit godt verktøy for utvikling i barnehagane, i kommunen, dersom mange svarar på undersøkinga.

Resultata av undersøkinga vil bli publisert på kommunen si nettside når den er gjennomført.