Barn ligger på bakken

Brukarundersøking i Tysnesbarnehagane

Brukarundersøking i Tysnesbarnehagane

Juni 2015 gjennomførte Tysnes kommune ei brukarundersøking i Tysnesbarnehagane. På denne undersøkinga fekk me inn 92 svar. Det er ein ganske stor svarprosent, då mange foreldre har fleire barn i barnehagen. Her kan du sjå fordelinga.

Kva barnehage går barnet ditt i?

 

 

 

Name

1

Stjernereiso barnehage

2

Vågsmarka barnehage

3

Lunde barnehage

4

Onarheim barnehage

Dei aller fleste grafane i brukarundersøkelsen går frå 1-6, der 6 er best. 7 betyr inga formeining.

Oppstart i barnehagen

 

 

 

Series name

1

Eg er nøgd med korleis barnet mitt vart tilvendt i barnehagen

2

Eg opplevde at me som foreldre vart lytta til

3

Barnet vårt fekk raskt gode omsorgspersonar

4

Eg var trygg på å gå frå barnet i barnehagen

Eg er nøgd med korleis barnet mitt vart tilvendt i barnehagen

 

 

Eg opplevde at me som foreldre vart lytta til

 

 

Barnet vårt fekk raskt gode omsorgspersonar

 

Eg var trygg på å gå frå barnet i barnehagen

 

Samarbeid

 

 

 

Series name

1

Me vert godt mottatt når me leverer barnet vårt

2

Me blir tatt kontakt med, når me henter barnet i barnehagen

3

Me får nok informasjon om vårt barns utvikling og trivsel

4

Me får nok informasjon om aktivitetane i barnehagen

5

Det er høve til å medvirke i barnehagekvardagen

Me vert godt mottatt når me leverer barnet vårt

 

 

Me blir tatt kontakt med, når me henter barnet i barnehagen

 

Me får nok informasjon om vårt barns utvikling og trivsel

Me får nok informasjon om aktivitetane i barnehagen

 

 

Det er høve til å medvirke i barnehagekvardagen

 

Personalet

 

1             Barnehagepersonalet viser omsorg overfor vårt barn

2             Personalet i barnehagen er vennleg og imøtekommande

3             Me opplever at barnehagepersonalet har god fagleg kompetanse

4             Me opplever at personalet tek oss på alvor og lyttar til det me har å sei

 

Barnehagepersonalet viser omsorg overfor vårt barn

 

 

Personalet i barnehagen er vennleg og imøtekommande

 

Me opplever at barnehagepersonalet har god fagleg kompetanse

 

Me opplever at personalet tek oss på alvor og lyttar til det me har å sei

 

 

Ute og innemiljø

 

1              Me opplever at barnehagen har uteområder som fremjar utvikling, leik og læring

2              Me opplever at barnehagen har lokaler og utstyr inne som fremjar utvikling, leik og læring

3              Me opplever at barnehagen er ein trygg stad å vere

4              Me opplever at det er reint i barnehagen

5              Me opplever at det er god hygiene i barnehagen

 

Me opplever at barnehagen har uteområder som fremjar utvikling, leik og læring

 

 

 

Me opplever at barnehagen har lokaler og utstyr inne som fremjar utvikling, leik og læring

 

Me opplever at barnehagen er ein trygg stad å vere

 

Me opplever at det er reint i barnehagen

 

Me opplever at det er god hygiene i barnehagen

 

Utvikling og læring

 

 

 

Series name

1

Me opplever at barnet vårt vert stimulert til å lære nye ting

2

Me opplever at det er varierte aktivitetar og læring innan ulike områder

3

Me opplever at barnehagen legg til rette for allsidig leik

4

Me opplever at barnehagen bidrar til vårt barns motoriske og fysiske utvikling

5

Me opplever at barnehagen har fokus på helse og sunt kosthald

6

Me opplever at barnet vårt har venner i barnehagen

7

Barnehagen stimulerer til språkutvikling

8

Barnehagen bidrar til at barnet vårt vert meir sjølvstendig

Me opplever at barnet vårt vert stimulert til å lære nye ting

 

 

Me opplever at det er varierte aktivitetar og læring innan ulike områder

 

Me opplever at barnehagen legg til rette for allsidig leik

 

Me opplever at barnehagen bidrar til vårt barns motoriske og fysiske utvikling

 

Me opplever at barnehagen har fokus på helse og sunt kosthald

 

Me opplever at barnet vårt har venner i barnehagen

 

Barnehagen stimulerer til språkutvikling

 

Barnehagen bidrar til at barnet vårt vert meir sjølvstendig

Kor nøgd eller misnøgd er du med matserveringa i barnehagen?

 

 

 

Name

1

Svært lite tilfreds

2

Lite tilfreds

3

Nøytral

4

Tilfreds

5

Svært tilfreds

Dersom barnehagen hadde hatt ei utegruppe, vil du søkt ditt barn dit?

 

 

 

Name

1

Ja det ville eg! Vil svært gjerne ha meir utetid for barnet mitt

2

Ja, dersom vennene til barnet skulle gå der

3

Ja, dersom dei slapp å vere ute heile tida.

4

Kanskje?

5

Nei, dei er nok ute som dei er i dag

6

Nei, det er altfor mykje dårlig vær

7

Anna, spesifiser her

 Kor nøgd eller misnøgd er du med dagens opningstid i barnehagen?

 

 

 

Name

1

Svært lite tilfreds

2

Lite tilfreds

3

Nøytral

4

Tilfreds

5

Svært tilfreds

ALT I ALT

 

 

 

 

1

Me snakker positivt om barnehagen til andre

2

Basert på eigen erfaring kan eg trygt anbefale barnehagen til andre

3

Me opplever at barnet vårt har det trygt og godt i barnehagen

4

Barnet gleder seg til å gå i barnehagen

5

Totalt sett er me tilfreds med barnehagen

Me snakker positivt om barnehagen til andre

 

Basert på eigen erfaring kan eg trygt anbefale barnehagen til andre

 

Me opplever at barnet vårt har det trygt og godt i barnehagen

 

Barnet gleder seg til å gå i barnehagen

 

Totalt sett er me tilfreds med barnehagen