Musikk og dans

Brukarundersøking i Tysnes kulturskule

Tysnes kulturskule set pris på om de svarar på undersøkinga

Tysnes kulturskule ynskjer å utføre nokre brukarundersøkingar for å sjå på dagens tilbod og for å kunne utvikle eit enda betre tilbod.

Det er lagt opp til 3 ulike undersøkingar. Det er fint om de kan hjelpe kulturskulen å bli betre ved å svare på desse undersøkingane.

Svar innanfor dei undersøkingane som passar for dykk. Eitt svar per barn.

 

Undersøkingane er korte og tek ikkje lang tid å svare på J

Fristen for å svare er innan 13. oktober.

 

På førehand tusen takk for hjelpa J

 

Til foreldre av barn i førskulealder

https://response.questback.com/tysneskommune/jsezcvitoc

 

Til barn og foreldre som nyttar tilbod i kulturskulen i dag

https://response.questback.com/tysneskommune/rlib7xjewu

 

Til barn og foreldre som ikkje nyttar tilbod i kulturskulen.

https://response.questback.com/tysneskommune/pkv1xgrf1g