Brannkorpset

Brann og feiing

Tysnes brannvern skal på kort varsel rykkja ut ved brann, trafikkuhell og andre akutte situasjonar.  Målsetjinga er å sikra menneske, dyr og materielle verdiar.  Tysnes brannvern er dimensjonert i samsvar med dimensjoneringsforskrift, som mellom anna byggjer på antal innbyggjarar og risiko-objekt.  Tysnes brannvern har ikkje kasernert vakt, men er basert på deltidstilsette mannskap.  Alarmering /melding om brann skjer via 110.