Bowling

Bowling i Tysneshallen

Opningstider gjeldande frå og med 26. august 2019.

Måndag 18.00 - 21.00
Onsdag 18.00-21.00
Torsdag 18.00- 21.00
Søndag 17.00 - 20.00
Laurdag: Berre ved førehandstinging til 996 40 123. Fleksible opningstider.


Bestilling i opningstida: 90 85 66 10
Bestilling utanom opningstid: 99 64 01 23

 

PRISAR:

Leige av bane pr time:

Barn, pensjonistar og sponsorar :       kr 150

Vaksne:                                              kr 200

Leige av bane pr runde:

Barn, pensjonistar og sponsorar:        kr 30

Vaksne:                                              kr 45