Bowling

Bowling i Tysneshallen

Opningstider gjeldande frå og med 26. august 2019.

Måndag 18.00 - 21.00
Onsdag 18.00-21.00
Torsdag 18.00- 21.00
Søndag 17.00 - 20.00
Laurdag: Berre ved førehandstinging til 99640123. Fleksible opningstider.


Bestilling i opningstida: 90 85 66 10
Bestilling utanom opningstid: 99 64 01 23

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: tysneshallen@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal