Bowling

Bowling i Tysneshallen

Opningstider 8.mai - ca 20.august.

Opningstider 8.mai - ca 20.august:
Onsdagar kl. 1800 - 2100
I sommar har me ope berre ein dag i veka.  Du må gjerne tinga bowling til andre tider. Dersom me får 4 timars varsel, skal me opne så du får bowle.

Tinging må gjerast på mobilnr. 99 64 01 23.

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: tysneshallen@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal