Bowling

Bowling i Tysneshallen

Opningstider gjeldande frå 17. juni - 20. august 2020.

Onsdag 1800 - 2100

Dersom du ønskjer å bowla utanom fast opningstid, ring 99640123.


PRISAR
Leige av bane pr time:

Barn, pensjonistar og sponsorar       kr. 150,-
Vaksne                                                              kr. 200,-

eige av bane pr runde:
Barn, pensjonistar og sponsorar         kr. 30,-
Vaksne                                                                kr. 45,-

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: tysneshallen@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal