Barn ligger på bakken

Born og utdanning

Tysnes kommune ynskjer å bidra til at alle born og unge får rike og gode oppvekstvilkår.

Me vil at alle borna våre skal ha gode sosiale dugleikar og nytta sitt faglege potensiale for å bli trygge og sjølvstendige mennesker.

Tysnes skulane og barnehagane jobbar etter ein strategi og utviklingsplan. Den kan lesast her Strategi og utviklingsplan