Landbruk[1]

Bjørnafjorden landbrukskontor

Bjørnefjorden landbrukskontor er eit samarbeid mellom Bjørnafjorden, Samnanger og Tysnes kommune. Hovudkontoret ligg i Eikelandssosen i Fusa, men det er faste kontordagar i alle tre kommunane.

Ring oss på førehand og avtal møtetid, telefon: 56 58 01 40


Sjølv om vi ikkje er på kontoret i kommunen din kvar dag svarar vi på henvedingar uansett kommune og arbeider med saker frå alle kommunane våre.


Ettersøksringen vakttelefon: 993 350 00Kontordagar:

 • Tysnes - tysdagar og torsdagar. Tlf. 53 43 70 00
 • Bjørnafjorden: Tlf. 56 57 50 00
  • Kommunetunet i Eikelandsosen: alle kvardagar
  • Os rådhus: tysdag og torsdag, kl. 09.00-14.30
 • Samnanger - Tysdagar, Tlf 56 58 74 00

 

Dei tilsette sine ansvarsområde og kontaktinformasjon:

 

Øystein Svalheim, rådgjevar landbruk

 • Næringsutvikling
 • Planarbeid, konsesjon
 • Jordlovsaker
 • Telefon: 958 84 074 / e-post: osv@bjornafjorden.kommune.no

Simon Wolff, landbrukssjef

 • Leiing og økonomi
 • Skogbruk
 • Næring
 • Miljøtiltak i skogbruk (NMSK)
 • Utmark (viltm jakt, motorferdsle i utmark)
 • Telefon: 472 85 087 / e-post: siwo@bjornafjorden.kommune.no

Karianne Tveitnes, rådgjevar landbruk

 • Produksjonstilskot
 • Spesielle miljøtiltak i landbruk (SMIL)
 • Regionalt miljøprogram (RMP)
 • Organisert beitebruk/investeringar i beiteområde
 • Gardskart
 • Velferdsordningar/sjukeavløysing
 • Forureining
 • Landbruksregister
 • Telefon: 456 32 100 / e-post: kartve@bjornafjorden.kommune.no

Mari Austvoll Gjengedal

Heidi Synnøve Gaustad (engasjement 80%)

Hans Halvor Helvik Kvåle (engasjement, jurist 20%)

Ernst Ove Indrebø (engasjement veterinær 40%)

Gunn Merethe Gjøn (engasjement 80%)

Silje A. H. Lyhammer, rådgjevar landbruk

 • Produksjonstilskot
 • Gardskart
 • Spesielle miljøtiltak i landbruk (SMIL)
 • Regionalt miljøprogram (RMP
 • Telefon: 56 58 01 45 / e-post: sal@bjornafjorden.kommune.no

Torill Keys, rådgjevar landbruk

 

Veterinær

Vakttelefon for veterinær på Tysnes: 970 84 498